KLİMİK, 5.Hepatit Akademisi gerçekleştirildi

İlk kez 2013 yılında 24-26 Ocak tarihlerinde Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) katkılarıyla gerçekleştirilen 1.Hepatit Akademisi geleneksel olarak takip eden yıllarda Mersin, Samsun, Hatay ve son olarak Bursa’da gerçekleştirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla ilişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Bursa’da gerçekleştirilen 5. KLİMİK Hepatit Akademisine Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalından Doç.Dr.Kaya Süer ve Prof.Dr. Murat Sayan’ın katıldığı bildirildi.
Yakın Doğu Üniversitesi’nin her iki öğretim üyesinin de oturum başkanlığı görevi üstlendikleri akademide bulaşıcı sarılıkların her açıdan tartışıldığı ve güncel bilgiler ışığında bilgilerin tazelendiği belirtildi.
Prof.Dr. Murat Sayan’ın yönettiği oturumda Hepatit C virüsünün tanısında kullanılan serolojik ve moleküler yöntemlerin yeri, Hepatit C hastalarında takip ve tedavi nasıl yapılmalı ve radyolog gözüyle karaciğer hastalıkları başlıklı konular tartışıldı.
Doç.Dr. Kaya Süer’in oturum başkanlığı yaptığı bölümde ise Hepatit B virüsünün akut ve kronik hepatitlerin ayırımı, akut ve kronik hepatit B tanısında serolojik ve moleküler yöntemler ve atipik profiller ve hepatit B hastaları nasıl takip ve tedavi edilmeli başlıklı konular tartışıldı.
Prof.Dr. Murat Sayan ile Doç.Dr. Kaya Süer’in yaptıkları ortak açıklamada, özellikle Hepatit C tedavisinde son yıllarda kullanılmaya başlayan yeni ilaçlar ve sonuçları ile ilgili toplantılar dikkatleri üzerinde topladığı vurgulandı.
Açıklamada ayrıca; “uzun yıllardır hasta tedavisinde kullanılan interferon ve ribavirin kombinasyonları ile tedavide başarı oranı genellikle yüzde 55-70 seviyesinde olarak saptanmaktaydı. Günümüz tıbbında her gün ortaya çıkan yeniliklerden bir tanesi de hepatit C tedavisinde kullanılan yeni Direkt Etkili Antiviraller grubu ilaçlardır. 2012 yılından bu yana dünyada kullanılmaya başlayan bu ilaçlar ile tedavi başarı oranları yüzde 96-100 oranlarına ulaşmıştır. Bu tedavi başarı oranları ile aşısı olmayan bir hastalık olan hepatit C virüsünün dünya yüzeyindeki sıklığı giderek azalacaktır. Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre dünyada 170 milyon insan hepatit C virüsü ile enfektedir. Önümüzdeki dekatlarda bu sayının azalması mevcut yeni tedavi yöntemleri ile bulaşın azalması ile doğru orantılı olarak azalma gösterecektir ” denildi.
KLİMİK Viral Hepatit Çalışma Grubunun daha önceden yayınladığı Kronik hepatit C Uzlaşı Raporu ise özellikle tedavi seçenekleri açısından güncelliğini kaybettiği için yeni uzlaşı raporu hazırlıkları da 5.Hepatit Akademisinde ele alındığı belirtilen açıklamada, günümüzdeki yeni tedavi seçeneklerini kapsayacak olan bu uzlaşı raporunun ise Nisan 2017 de yayınlanmasının beklendiği vurgulandı.