‘Ötanazi’nin bir insan hakkı olması çok sakıncalı sonuçlar çıkaracaktır’

Bahçeşehir Üniversitesi insan hakları kulübü ve uluslararası hukuk kulübünün düzenlediği, İnsan Hakları Haftası sebebiyle, ‘Bir insan hakkı olarak: Ötanazi’ etkinliği Bahçeşehir Üniversitesi Göztepe kampüsünde gerçekleşti. Etkinliğe Prof. Dr. Kadircan Keskinbora, Av. Muhammed Sulu, ve Av. Arzu Besiri katıldı.

İnsan Hakları Haftası etkinliğinde konuşan Av. Muhammed Sulu, “Temel hak ve özgürlükler ilgili olarak yaşama hakkı birinci kuşak haklardır. Herkesin yaşama hakkı yasayla korunur. Yasanın ölüm cezası ile cezalandırdığı suçtan dolayı mahkemece infaz edilenin dışında hiç kimsenin hayatına kasten son verilemez. Bu geçerliliğin Avrupa’da geçerliliği kalmamıştır. Ötanazi ile bir insanın yaşamına son verdiğiniz zaman o insanın yaşama hakkının özüne dokunmuş oluyorsunuz” dedi.

“İnsanları topluma nasıl kazandırabiliriz”

Hekim dışında bu uygulama tanınırsa çok yanlış amaçla uygun olmayan şeylerle karşılaşacağını belirten Av. Muhammed Sulu, “Ötanaziyi kabul ettiğimiz zaman önümüzde birçok problem çıkıyor. Temel ötanazi durumunu kabul ettiğimizde bunu kim uygulayacak? Bir hekimin görevi bir hastayı tedavi etmektir. Görevi bir hastayı iyileştirmek olan bir hekim aynı şekilde yaşamına son verecek. Yani ciddi bir paradoks oluşturuyor. Eğer Ötanaziyi insan hakkı olarak kabul edilirse hiçbir hekim buna itiraz edemeyecek. Ötanazinin bir insan hakkı olmasını çok sakıncalı sonuçlar çıkaracağını düşünüyorum. Ötanazi uygulanan hastalar genellikle vücudunun tamamının felçli olan hastalar başkalarına muhtaç olarak yaşayan insanlar. Buradan çıkaracağımız sonuç ise yaşamak istemiyorlar çünkü başkalarına muhtaç olmak istemedikleri için. Bu konuyu bu kadar kavramsallaştırmak yerine bu insanları topluma nasıl kazandırabiliriz nasıl entegre olabilirliğini artırmak adına bir şeyler yapılabilir. Onlara haklarını daha iyi anlatabiliriz” dedi.