Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile yeni hükûmet sistemine uyum düzenlemelerini hazırlamak için kurulan komisyonlar, özellikle yürütmenin yeniden yapılandırılması konusundaki çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, yürütmenin denetimi, yeni bürokratik yapı ve personel rejimi üzerinde atılacak adımlar konusunda bütün kununlar incelemeye alındı.

AK Parti bünyesinde ‘yürütmenin yapılandırılması’, ‘kamu personel rejimi’, ‘yerel yönetimler’, ‘seçim mevzuatı’ ve ‘meclis içtüzüğü’ başlıklarında yeni hükûmet sistemine uyum düzenlemelerini hazırlamak üzere kurulan 5 komisyon bünyesinde uzmanların da bulunduğu çalışma grupları oluşturuldu. Komisyonlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile çalışmalarını 6 ay içinde bitirmeyi planlıyor.

DENETİME TEK ÇATI
Mevcut mevzuatın tek tek tarandığı ve her hafta yapılan toplantılarda özellikle, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminde ‘Hükümetin denetiminin nasıl yapılacağı’ üzerinde formüller gündeme geldi. Mevcut sistemde, başbakanlık ve her bakanlığın ayrı bir denetim birimi bulunuyor. ‘Teftiş Kurulu Başkanlığı’ adı altındaki bu yapıya, yeni sistemde son verilmesi planlanıyor. Bazı bakanlıkların birleştirilmesi ve bürokratik yapının yeniden yapılandırılması ile birlikte denetim sürecinin nasıl işleyeceği üzerine farklı formüller üzerinde çalışma yapılıyor. AK Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, hükûmetin denetiminin tek bir çatı altında toplanması, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde Devlet Denetleme Kurulu dışında, bir denetim yapısının kurulması ve denetimle ilgili bir üst kurul oluşturulması formülleri tartışılıyor. AK Parti kurmayları, yeni sistemde yürütmenin denetiminin tek çatı altında toplanması görüşünün ağırlık kazandığını dile getirdi.

PERSONEL REJİMİ
Öte yandan, yeni hükümet sistemi kapsamında kamu personel rejiminin tamamının değiştirilmesinin 2019 seçimleri sonrasına bırakılması gündeme gelirken, daire başkanlığı statüsünden sonra gelen tüm bürokratik yapının ise 2019’dan önce yeniden yapılandırılması kararlaştırıldı. Edinilen bilgilere göre, personel rejiminin tümüyle değiştirilmesinin 6 aylık takvime yetişmeyeceği, bu nedenle sadece bürokratik yapı ile değişikliklerin öncelikle ele alınacağı belirtiliyor. Yeni sistem ile ABD’deki gibi bakan yardımcılıklarının güçlendirilmesi, müsteşarlık ile daire başkanlığı arasında yer alan bazı kadrolara ise son verilmesi planlanıyor.

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen toplantıda, 4 önemli başlık ele alındı. Toplantıda, sunum yapan Bakan Gül, Müsteşar Menteş ile HSK Başkanvekili Yılmaz, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin davaların bu yıl içerisinde bitirilmesi gerektiğine dair ortak görüş bildirdi. Bakan Gül, bu kapsamda Bakanlık ve HSK olarak her türlü lojistik desteğin sağlanabileceğini ifade ederek, birinci derece veya istinafta ek mahkemelerin kurulabileceği teklifinde bulundu.

Toplantıda, FETÖ soruşturmaları kapsamında şüphelilerin uzun tutukluluk süreçleriyle ilgili değerlendirmeler yapıldı. Hiç kimsenin mağdur edilmemesi, hak ihlallerinin önüne geçilmesi ve AİHM sürecinin de göz önünde bulundurulması gerektiği ifade edilen toplantıda, savcıların soruşturmalarını bir an önce tamamlaması gerektiği aktarıldı. Darbe girişiminin ardından yoğun mesai harcayan terörle mücadele savcılarının terfi sistemlerine ilişkin bir düzenleme yapılması da toplantıda gündeme geldi. Buna göre, terörle mücadele savcılarının adli sistemde en üst düzey olarak nitelendirilen ‘C’ye terfi ettirileceği belirtildi.

İKİ KRİTER BELİRLENDİ
Toplantıda, ByLock’a ilişkin ise özellikle şüphelinin örgütün talimatıyla yükleyip yüklemediğinin tespit edilmesi gerektiğinin altı çizildi. “Aldatılan eşler” başlıklı yapılan sunumda, bazı şüphelilerin eşini aldatırken haberleşme aracı olarak ByLock’u örgüt talimatı olmadan yüklediği anlatıldı. Buna göre, savcıların soruşturmalarını yürütürken böyle şüpheliler hakkında itiraf, Bank Asya, HTS gibi diğer unsurlara bakılarak değerlendirme yapması gerektiği ifade edildi.

Ayrıca toplantıda, FETÖ soruşturmalarında ByLock’un delil olarak nitelendirilmesine ilişkin de 2 kriter olduğuna dikkat çekildi. Kriterlerden birincisi sanığın örgütün talimatıyla ağa dahil olduğunun tespit edilmesi, ikincisi ise sanığın ByLock’u gizliliği sağlamak için haberleşme amacıyla kullandığının teknik verilerle ortaya çıkarılması. Değerlendirmede, ancak bu sayede ByLock’un sanığın örgütle bağlantısının net bir şekilde gösteren delil olacağına işaret edildi.

  Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile AK Parti bünyesinde kurulan uyum komisyonlarından ‘Kamu personeli ve bürokrasi’ komisyonu kamudaki hantallığa ve vesayete son verecek çok önemli adımlar atacak. Erdoğan, hafta içinde topladığı uyum komisyonu üyelerine de, “Anayasa değişikliği ile vesayet odaklarını ortadan kaldırdık. Şimdi uyum yasaları ile de hem hantallığı hem de bürokratik oligarşiyi ve vesayeti ortadan kaldıracağız. Onun için uyum yasaları bu çerçevede hazırlanmalı. Hazırlıklar buna göre yapılmalı” dedi.

BÜROKRASİNİN TANIMI DEĞİŞECEK

AK Parti yönetimi tarafından oluşturulan 5 uyum komisyonundan biri olan ‘Kamu Personeli ve Bürokrasi’ komisyonunun en önemli çalışması da kamu bürokrasinin yeniden yapılandırılması olacak. Kamu Personel Rejiminde köklü değişikliklerin yapılması hedeflenen Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine uyum kapsamında, yeni bir bürokrasi tanımı yapılacak. Genel Müdür ve üzerindeki bütün bürokratlar Cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak. Bu kapsamda, kaymakam, vali, büyükelçi ve kurum başkanı seviyesindeki bürokratlar Cumhurbaşkanı ile göreve gelecek, cumhurbaşkanı ile gidecek. 16 Nisan referandumu ile kabul edilen anayasa değişikliği ile getirilen cumhurbaşkanının kamudaki üst düzey yöneticileri atama ve görevden alma yetkisine dikkat çeken AK Parti kurmayları “Anayasadaki bu değişiklik uyum yasalarına da yansıyacak. Bütün üst düzey bürokratik yapının buna göre yeniden yapılandırılması lazım. Cumhurbaşkanı ile gelip cumhurbaşkanı gidecek bürokratların dışında kalan, kariyer bürokratları ise devlet memuru olarak görev yapacak” değerlendirmesini yaptı.

Ücret politikası değişiyor

Kamu personel rejiminin Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemine uyumu kapsamında, kamudaki ücret sisteminin de değiştirilmesi hedefleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde, “Kaymakam emrindeki çalışandan düşük ücret almayacak” demiş ve 2019’da kamuda bütün meslek grupları için hakkaniyetli bir ücret dengesinin kurulacağını açıklamıştı. Erdoğan’ın, 5 uyum komisyonu üyeleri ile yaptığı toplantıda, en geç altı ay içinde çalışmaların bitirilmesi talimatını da verdiği öğrenildi. Toplantıda, uyum yasalarının TBMM’den hızla çıkartılması için Meclis iç tüzüğünde özel bir düzenleme yapılması önerildi. Bu konunun, Meclis iç tüzüğü değişiklikleri için oluşturulan uyum komisyonunun gündemine geleceği öğrenildi.

Türkiye Gazetesi